ఫ్లైయర్

పిల్లలకు అధికారం ఉంది
ప్రపంచాన్ని మార్చడానికి!

ప్రపంచంలో 15 ఏళ్లలోపు పిల్లలు 2 బిలియన్లకు పైగా ఉన్నారు. ఆసియాలో 1 బిలియన్ కంటే ఎక్కువ మంది నివసిస్తున్నారు మరియు ఆఫ్రికాలో 500 మిలియన్లకు పైగా నివసిస్తున్నారు.

ఇమాజిన్... పిల్లలందరూ

వినికిడి

వారి స్వరం
స్వర్గపు తండ్రి

తెలుసుకోవడం

వారి గుర్తింపు
క్రీస్తులో

శక్తివంతమైంది

దేవుని ఆత్మ ద్వారా
అతని ప్రేమను పంచుకోండి

ప్రతి బిడ్డ ప్రపంచాన్ని మార్చే వ్యక్తిగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు!

మీరు మాతో చేరతారా?!

ప్రేరణ

శిక్షణ

ఛాంపియన్స్!

ప్రార్థించండి

దీనితో భాగస్వామ్యం అయినందుకు గర్వంగా ఉంది:

అందుబాటులో ఉండు

కాపీరైట్ © 2024 2 బిలియన్ పిల్లలు. అన్ని హక్కులు ప్రత్యేకించబడ్డాయి.
crossmenuchevron-down
teTelugu